Enskilda avlopp

Som fastighetsägare idag med enskillt avlopp ansvarar du för att ditt avlopp uppfyller de krav som lagen ställer. Kommunerna i landet arbetar för att inventera och ställa krav för att detta ska uppfyllas.


Att som enskilld fastighetsägare planera samt ansöka om tillstånd kan vara ett krångligt arbete


Vi har specialicerat oss på att kunna erbjuda en komplett lösning för dig som kund.


-Utreda

-Projektera

-Hantera tillstånd

-Anlägga enskillda avlopp


Arbetet med avlopp delas in i två delar:  VA-Utredning samt anläggning/ Installation av avlopp.
VA-UTREDNING


Vid en VA-utredning utreder man fastighetens avlopp och vatten för kunna bedömma vilken typ av  avlopp och rening som blir bäst för den specifika fastigheten. Man beaktar bland annat mark och vattenförhållanden på området, eventuell påverkan på dricksvattenvattentäkter och vattendrag. Bästa placering och reningsteknik för anläggningen.

Detta innefattar bland annat de uppgifter som ligger till grund för tillståndsansökan hos miljöförvaltningen i din kommun.
Vid en VA-Utredning gör vi ett första besök hos dig på plats för att bedömma vad som behövs utföras i VA-Utredningen. Det innefattar den nuvarande anlägningens skick, kommunens utlåtande från en ev. inventering. Ev. markprov samt grävning.


Välkommen att höra av dig!


Daniel T. 070-3720960    E-post: Daniel@dalabmarktjanst.se


MARKPROV


Vid behov av markprov tas detta I provgropar som man gräver. Testet som görs med Markprovet är ett perkulationstest som visar vilken mängd vatten marken kan ta upp per kvadratmeter och dygn.

PROJEKTERING AV ENSKILT AVLOPP


Varje enskillt fall kräver anpassning till fastighetens behov och förutsättningar.

Därmed är en riktig förprojektering viktig för att få tillstånd från milöförvaltningen på kommunen.

Vid projekteringen bestämms den plats som är mest lämplig för anläggningens funktion, dess reningsteknik samt ev utlopp.


Projekteringen ingår i en total VA-Utredning.


Vi är utbildade för projektering av enskilda avlopp genom branchorganisationen  ME Maskinentreprenörena.

ANLÄGGNING / INSTALLATION AV AVLOPP


Vi utför markarbetet och installationen av avloppsanläggningen samt sköter all den dokumentation som ska skickas in till kommunens milöförvaltning.

Efter klar och installerad anläggning får du en kopia på ifylld entreprenörsrapport samt medföljande fotodokumentation.UTBILDADE PÅ ENSKILDA AVLOPP


Vi har genomgått auktorisations utbildningen för anläggning av enskilda avlopp genom branchorganisationen ME Maskinentreprenörerna.

FANN VA-TEKNIK


Vi har genomgått auktorisationsutbildning hos Fann VA-Teknik som är ett av marknadens stora företag på bl.a enskilda avlopp


läs mer om produkterna: www.fann.se

BAGA


Vi har genomgått utbildning hos BAGA

Diplomerad entreprenör för enskilt avlopp.


Marknadsledande på enskilda avlopp.


Läs mer på www.baga.se

Copyright © All Rights Reserved