MARKARBETE & FASTIGHETSTJÄNST

Markarbeten

 

Vi utför de vanligt förekommande markarbetena

 

-Stensättning

-Trädgård / Markplanering

-Enskilda avlopp

-Dränering

-Grundläggning

-Fibergrävning

 

Vi kan utföra hela projektet från början till slut om så önskas

 

Nedan ett exempel från ett av våra projekt på hur man kan förändra sin utemiljö med stensättning, stödmurar, utomhusbelysning och växter.

 

 

 

FÖRE

EFTER

Fastighetstjänst

 

Vi utför byggnation och renovering från den lilla altanen till den större ladugården.

Även underhåll och skötsel av befintliga hus och trädgårdarct

 

 

Nedan ett axplock från olika projekt

 

 

Handräckning vid montering av Attefallshus från Arvidhus Mjöbäck, Markanläggning och plintar DALAB

Renovering av väg och dike.

Villa Orlunda

Totalentreprenad av hustomt, markplanering, dränering, stensättning/murar, utomhusbelysning, växter, gräsmatta.

 

Markarbete med stenläggning av parkering och gångar, stödmurar, utomhusbelysning.

Copyright © All Rights Reserved